Utbildning 3 – Träningsprinciper

Idag är det dags att lära sig träningsprinciper d.v.s. regler utefter vilka man kan/bör arbeta för att stegra sin fysiska förmåga. Vad som är fysisk förmåga fick vi många olika exempel på förra onsdagen. Det kan ju vara allt ifrån att springa maraton till at lyfta bänkpress. Oavsett vilket så kan nedanstående principer hjälpa dig.

Överbelastning

Din kropp anpassar sig efter de krav du ställer på den. Därför måste din träning stegras gradvis om prestationsförmågan skall fortsätta att öka. Du måste efter ungefär 6 sex veckor variera/öka antingen intensiteten (hur snabbt du springer eller hur tugnt du lyfter), frekvensen (hur ofta du tränar) eller durationen (hur länge du tränar).


Superkompensation

Träning är nedbrytande. Man vilar sig till viss del i form och återhämtningen är viktig. Det är denna som bygger upp det som bryts ner och gör dig lite bättre till nästa pass du tränar, förutsatt att du inte väntar för länge eller för kort tid.

Specifitet

Du blir bra på det du tränar, men inte på mycket annat. Om man konditionstränar på cykel kommer detta visst att ha en effekt på din centrala kapacitet (hjärta och lungor), men du får inte jättemycket effekt av det óm du sen ska löpträna eftersom anpassning till träningen också till stor del sker på lokal nivå (muskelcellerna)

Individualisering

Människor är olika från födseln. Ärftliga faktorer liksom individens utgångsläge vid träningsstart har stor betydelse för resultatet. Även om två personer följer exakt samma träningsprogram och återhämtar sig på samma sätt så kommer utkomsten av träningen att bli olika.

Håller man sig till dessa fyra principer så har man en bra bas att stå på när man planerar och genomför sig träning. Tillsammans med bra mål (utbildning 1) samt en noggrann kravanalys (utbildning 2) så är det goda förutsättningar att bli en bättre atlet. För er som är intresserade av kondition så kommer jag nästa vecka att gå igenom grunderna för vad kondition är och hur man kan träna denna på olika sätt.

Vill du läsa mer om anpassning till träning? Fitness för honom av Kim Justin är en bok av en f.d. gladiator som har en bra teoretisk bakgrund innan det senare i boken kommer exempel på olika övningar främst vad gäller styrka. En parentes att ta hänsyn till är att trots författarens påtalande att ren idrott är viktigt så testades han positiv för anabola steroider efter det att han omkommit i en bilolycka. Men boken är ändå en av de som alltid står gripbara i bokhyllan om jag undrar något.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *